Mezi první věc, která může potencionálního zaměstnavatele zaujmout je životopis. Je tedy vhodné, ať je přehledný a výstižný.

Jednotlivé části Vašeho životopisu by měly obsahovat:

Osobní údaje:
- důležité uvést kontaktní údaje (např. telefon, adresa)

Vzdělání
  - od nejnovějšího po nejstarší
  - měsíc a rok začátku a ukončení studia
  - název školy, specializace
  - závěrečná zkouška (rok)

Zaměstnání
  - od nejnovějšího po nejstarší
  - vypsat všechna zaměstnání za celý život
  - měsíc a rok začátku a ukončení v zaměstnání
  - název zaměstnavatele, pozice
  - krátce popsat náplň práce

Znalosti a dovednosti:
  - uveďte vše, co umíte
  - zda vlastníte nějaké osvědčení (certifikáty o kurzech)
  - u jazykových znalosti uveďte úroveň
  - u znalosti PC uveďte, co vše ovládáte

Zájmy:
  - koníčky, nejlépe ty, které se týkají Vaší profese

Datum + vlastnoruční podpis


Příklad:


 

Copyright (c) 2019, FlexI T agency s.r.o.
Uživatelů:19/858635
Zobrazení:32/994743