Může se to stát každému zaměstnanci - rozhodne se pracovat jinde, rodinné nebo jiné závažné důvody neumožní pokračovat v práci. Pracovní poměr může být ukončen kdykoliv bez udání důvodu i po skončení zkušební doby.
Je potřeba mít na paměti, že nás o tom musí zaměstnanec informovat nejméně 2 dny předem i to je zakotveno v pracovní smlouvě.
Důvodů je několik:
musíme sehnat vhodnou náhradu, vyřídit vše potřebné na úřadech tak, aby přechod do jiného zaměstnání nebo registrace na Úřad práce byly v souladu se zákonnými předpisy.
Pokud přestane zaměstnanec chodit do práce a neoznámí to předem, hrozí mu nejen ukončení pracovního poměru za hrubé porušení pracovní kázně, ale i pokuta ze strany společnosti PEGATRON/ASUS Czech ve výši 800 Kč za každý absentovaný den. Za neomluvené absence se také snižuje nárok na proplacení dovolené viz ZP.
Rozhodne-li se zaměstnanec tedy ukončit PP, informuje o tom osobně, případně telefonicky FlexI a nadřízeného na pracovišti a to alespoň 2 dny předem.

 

Copyright (c) 2019, FlexI T agency s.r.o.
Uživatelů:52/858668
Zobrazení:65/994776