Pod pojmem Prostoj si lze představit překážku ve výkonu práce ze strany zaměstnavatele.
Tzn. v den, kdy jsou hlášeny prostoje, nejdou zaměstnanci do práce.

Informace o prostojích jsou posílané pomocí sms z agentury a platí pouze na 1 den.

Zaměstnanci náleží za prostoj náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku.

Vzorová sms:

 

Copyright (c) 2018, FlexI T agency s.r.o.
Uživatelů:14/668114
Zobrazení:21/800131