Pod pojmem Prostoj si lze představit překážku ve výkonu práce ze strany zaměstnavatele.
Tzn. v den, kdy jsou hlášeny prostoje, nejdou zaměstnanci do práce.

Informace o prostojích jsou posílané pomocí sms z agentury a platí pouze na 1 den.

Zaměstnanci náleží za prostoj náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku.

Vzorová sms:

 

Copyright (c) 2019, FlexI T agency s.r.o.
Uživatelů:20/858636
Zobrazení:33/994744