V den Vašeho nástupu je potřeba se dostavit v předem domluvený čas k hlavní bráně, kde si Vás vyzvedne pracovnice personálního oddělení společnosti. V případě jakékoli změny budete informováni.

Poté bude následovat školení týkající se BOZP a PO a dozvíte se Vaše práva a povinnosti vůči společnosti, do které jste přiřazeni. Následně dostanete kompletní oblečení, klíče od skříňky a čipovou identifikační kartu (prosím přineste si na ni pasovou fotografii) za něž máte hmotnou odpovědnost a v případě ukončení pracovního poměru jste povinni tyto věci vrátit nejpozději do 3 dnů od ukončení přidělení.

Nezapomeňte si poznamenat telefonní číslo na asistentku, které hlásíte všechny nepřítomnosti.

Následně Vás personalistka zavede na pracoviště a předá Vašemu nadřízenému pracovníkovi, který Vás bude po zbytek dne dále seznamovat s pracovištěm a následně další zaškolování. Počítejte s tím, že již první den v práci budete 8 hodin.

Nedostavíte-li se včas k nástupu, bude Vaše místo obsazeno náhradním kandidátem. Buďte proto dochvilní.

 

Copyright (c) 2019, FlexI T agency s.r.o.
Uživatelů:16/858632
Zobrazení:29/994740