K nástupu nestačí pouze podepsat smlouvu, ale je potřeba vypsat nástupní formuláře. Velmi důležitá - NUTNÁ - je vstupní lékařská prohlídka.

Před podepsáním pracovní smlouvy je potřeba dodat tyto dokumenty (podstatné pro registraci na úřadech, výpočet mzdy apod.):

- Občanský průkaz
- Karta pojištěnce
- Číslo bankovního účtu
- Vstupní lékařská prohlídka
- Výpis z rejstříku trestů
- Zápočtový list / výstup z Úřadu práce

V případě uplatnění slevy na dítě je potřeba dodat:

- Kopii rodného listu dítěte
- Čestné prohlášení rodičů (Pokud je druhý rodič zaměstnaný, je
  potřeba dodat potvrzení od zaměstnavatele, že neuplatňuje slevu. V
  případě, že jsou rodiče rozvedení je potřeba dodat rozsudek o
  svěření dítěte do péče.)

 

Copyright (c) 2019, FlexI T agency s.r.o.
Uživatelů:23/858639
Zobrazení:36/994747